Tilbod til grunnskule

Årdal bibliotek tilbyr formidling og bokutlån til alle grunnskulane i kommunen.
Skuleklassar kan komme til biblioteket, eller biblioteket kan komme til skulen.
Bestill besøk i klasserommet, eller skulebiblioteket, ved å sende ein e-post til bibliotek@ardal.bibliotek.no.