Lånekort

Alle som byrjar i første klasse i Årdal kommune får lånekort.

Lånekortet kan nyttast på Årdal bibliotek, på barne- og ungdomsskulane og på Årdal vidaregåande skule. Kortet kan og nyttast i dei fleste andre bibliotek i Noreg, og seinare når ein skal vidare på høgskule og universitet.

Kortet ein får er eit nasjonalt lånekort. Nasjonalt lånekort kan du lese meir om her.

Så lenge ein er elev ved barne- og ungdomsskulane får ein ikkje nytt kort dersom ein mistar det.

Vaksne lånarar får sitt første nasjonale lånekort utan kostnad.

Ved tap av nasjonalt lånekort må vaksne betale eit gebyr på kr. 70,- for nytt kort.