Bokutkøyring

Biblioteket tilbyr bokutkøyring på onsdagar.
Tilbodet gjeld dei som høyrer til ei risikogruppe, eller som har nær familie som høyrer til ei slik gruppe, eller som er i ein situasjon der ein ikkje kan nytte biblioteket som før grunna korona.

Du må ikkje dokumentere at du høyrer til ei slik gruppe,

Kontakt oss på:

Facebook: https://www.facebook.com/ardalbibliotek

E-post: bibliotek@ardal.kommune.no

Telefon: 46915647

Ynskja må vere oss i hende seinast onsdag morgon klokka 09.00, for å kome med på utkøyringa.

Om vi ikkje har inne akkurat den boka du har lyst på, så kjem vi gjerne med forslag.

Her kan du søke etter bøker i katalogen vår.

HUGS:

Namn, korrekt gateadresse og telefonnummer.

Alle bøker som vert levert attende, no i koronatida, vert vaska og sett i karantene, slik at du kan vere trygg for at det ikkje er smitte på bøkene vi låner ut.