Onsdag 07. juni syner vi filmen «Northanger Abbey» basert på Jane Austen si bok «Northanger Abbey» på Årdal kino.

Sett av datoen. Arrangementet byrjar 18:00.

Les gjerne boka i førekant – vi har mange eksemplar inne.

Det vert lett samtale rundt boka, servering og film.

Gratis inngang.

Opplegget er ein del av bokringprosjektet vårt, men du treng ikkje ha vore med før, eller vere medlem i ein bokring.

Hovudmålet med prosjektet er å skape gode samtalar rundt bøker.

Meir informasjon kjem.

Velkomen!