Torsdag denne veka inviterer vi 5.-7. klasse til juniorklubben. Arrangementet vil finne stad i biblioteket og ungdomsklubben.
Det vil også være ein aktivitetsbord Velkomen!