Andre ressursar

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databasar, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er eit offentleg bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker. Tilbodet er for alle som strevar med å lese trykt tekst og vanlege bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sjukdom. 

Leser søker bok

Det finst gode bøker for alle type lesarar. Foreininga Leser søker bok arbeider for at lesarar med dysleksi, generelle lesevanskar, konsentrasjonsvanskar, kognitive utfordringar, synshemmingar, hørselshemming eller lesarar som held på å lære seg norsk, skal finne ei god bok. Det finst til dømes bøker med punktskrift og følebilete som du kan kjenne med hendene og bøker med enkelt språk som er lette å forstå. Leser søker bok samarbeider med mange folkebibliotek.

Karenteket

Karanteket er ei samleside med digitale ressursar og arrangement i regi av bibliotek rundt om i heile landet. Karanteket er utarbeida av Nordland fylkesbibliotek og Meieriet bibliotek.