Bokslepp «På tur i Årdal » av Jonny Asperheim.
FREDAG 26. NOVEMBER KL 18:00
Jonny Asperheim vert intervjua av Torunn Todal Laberg.
Etterpå vert det sal av boka og premiering for Årdal Turlag sin Støls-og topptrim 2019-2021.
Inngang kr 100,- inkl. pizzabuffet.
Påmelding på sms 90187792 innan 25.november.